Blog

Rozloučení se s "bestsellerem" InBody230

V tomto roce jsme se zcela definitivně rozloučili s našim nejpopulárnějším modelem InBody 230. InBody 230 již v naší nabídce nenaleznete, ale to neznamená, že jsme na něho zapomněli. Toto InBody se prodávalo od roku 2006 a stalo se nejprodávanějším a nejznámějším modelem na našem trhu. Nejprve jsme ho nabízeli v klasické stříbrné barvě, poté prošel vývojem a zdobila ho barva bílá. Mezi jeho největší výhody bylo velké množství informací, které poskytoval díky našemu programu Body-vision, dobrá manipulace a skladnost. Mohli jste se s ním setkat u výživových poradců, lékařů, na univerzitách a také na nejrůznějších veletrzích i sportovních událostí.

15. 8. 2017

PBF aneb procentuální podíl tělesného tuku

Jak již jste se od nás dozvěděli BMI index se zařadil mezi nutriční parametry, které již nám nestačí. Z tohoto důvodu je třeba k dalšímu posouzení tělesné konstituce znát podíl tělesného tuku (PBF – z anglic. „Body fat percentage“). Vysoké procento tělesného tuku bude pravděpodobně znamenat špatnou fyzickou kondici, zvýšené riziko srdečních chorob, cukrovky a možný rozvoj onkologických onemocnění. Avšak i příliš málo tuku sebou přináší zdravotní rizika. Zjišťování procenta tělesného tuku je důležitým indikátorem výživového a zdravotního stavu člověka. Kromě množství tuku nás samozřejmě i zajímá jeho rozložení. Zatímco vyšší podíl v oblasti boků, hýždí a stehen je spíše kosmetický problém, hromadění tuku v oblasti břicha může představovat závažné zdravotní riziko. Ideální podíl tělesného tuku závisí na věku, pohlaví a tělesné konstituci. Za hodnoty kritické pro zdraví jsou označovány podíly tělesného tuku mezi 2 – 5 % u mužů a 12 % u žen. Ideální podíl tělesného tuku je vždy třeba hodnotit jako individuální parametr. Na každý je schopen tolerovat nízký podíl tělesného tuku bez nežádoucích vedlejších účinků. U vrcholových sportovců jsou normální, a dokonce z hlediska výkonnosti žádoucí i nižší podíly tělesného tuku. Tuk v lidském těle lze rozdělit na dva druhy, a to na tuk esenciální a tuk zásobní. Esenciální tuk je nutný k normálním fyziologickým funkcím a jeho nedostatek má negativní účinek na lidské zdraví. Ženy mají procento esenciálního tuku větší, protože se nachází na prsou, děloze a dalších pohlavních orgánech. Zásobní tuk podle je umístěn v tukové tkáni, většinou pod kůží a kolem velkých tělesných orgánů. Zásobní tuk plní tři základní funkce: • izoluje tělesné teplo • slouží jako zásobárna energie • funguje jako ochrana proti zraněním

26. 4. 2017

Percentilové grafy

Nejjednodušším způsobem sledování výšky a hmotnosti u dětí je grafická metoda s využitím percentilových grafů. Křivky v grafech jsou výstupem antropologického výzkumu a zobrazují normální rozložení tělesných rozměrů u zdravých dětí daného pohlaví a věku. Největší význam mají grafy tělesné délky (výšky), grafy hmotnosti k délce (výšce) a grafy obvodu hlavy. Kvůli rozdílům v růstu jsou grafy vytvořeny zvlášť pro dívky a pro chlapce. Sledování tělesné výšky a hmotnosti umožňuje jednoduchým způsobem sledovat, zda dítě roste přiměřeně svému věku. Předpokladem pro správnou interpretaci změřených hodnot je správnost a přesnost při měření a správné grafické zhodnocení zjištěných dat pomocí růstových grafů. V percentilových grafech jsou znázorněny 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percentil pro danou věkovou kategorii. Padesátý percentil, tj. prostřední silná čára ve všech růstových grafech, většinou vystihuje nejčastější hodnotu tělesného znaku v české populaci. Pokud je dítě délkou např. na 25. percentilu, znamená to, že zhruba 25 procent dětí jeho pohlaví a věku má menší délku než ono a 75 procent má větší délku než ono. Většina dětí se svými rozměry pohybuje od 25. do 75. percentilu. Hodnoty pod 10. percentilem jsou považovány za velmi nízké, hodnoty nad 90. percentilem naopak za velmi vysoké.

6. 4. 2017

Necítíte se dobře po dialýze, my víme proč!

Zatímco v oblasti vývoje dialyzačních přístrojů došlo v posledních letech k značnému technologickému pokroku, problematika diagnostiky je stále opomíjena. Pro pacienty s onemocněním ledvin, kteří pravidelně docházejí na hemodialýzu (HD), je přitom správné stanovení optimální váhy nezbytnou podmínkou pro správné nastavení dialyzačního roztoku. Ultrafiltrací se během hemodialýzy odstraňuje přebytečná voda, která se v těle nahromadila v mezidialyzačním období. Prvním předpokladem je správně stanovení tzv. „suché“ hmotnosti (označované též jako „optimální váha). Hodnota nad suchou hmotnost znamená ve většině případů nežádoucí přírůstek tekutiny mezi jednotlivými dialýzami. Klinické stanovení „suché“ tělesné hmotnosti se opírá o posouzení hydratace. Suchá hmotnost značí hmotnost, při které nemá pacient známky převodnění ani nedostatečné hydratace, nemá křeče z nedostatku vody v těle ani nemá vysoký krevní tlak. Při hyperhydrataci (nadměrném zatížení vody) se u pacienta mohou vyskytovat tyto závažné komplikace: • Dýchací obtíže, hlavně v leže • Hypertenze (vysoký krevní tlak) • Otoky dolních končetin • Zvýšená náplň krčních žil • Zvýšená hmotnost těla po dialýze

23. 3. 2017

Přístroje InBody dobývají svět

Přístroje InBody vám nenadržují a ani je nelze podplatit. Měří s přesností a říkají Vám aktuální stav vašeho těla, poměr vašich svalů a tuku, hodnotí vaši celkovou, vnitrobuněčnou a mimobuněčnou vodu, váš celkový fyzický stav i rychlost metabolismu a mnoho dalších údajů. Přístroj dokonale změří a odrazí aktuální stav vašeho těla. Před výsledky, a tedy o pravdě o vašem těle již není úniku. Měření je rychlé a neinvazivní. To znamená, že absolutně nebolí. Principem měření je technologie DSM BIA, která je založená na odlišných elektrických vlastnostech tkání, tuku a zejména tělesné vody. Tkáně obsahující vysoký podíl vody jsou dobrým vodičem elektrického proudu, zatímco tuková tkán se chová jako izolátor. Nejsou to tedy obyčejné váhy a ani je prosím s obyčejnými váhami neporovnávejte. Naše analyzátory pracují na zcela na odlišné technologii. Přístroje mají za sebou také řadů studií, které potvrzují jejich přesnost. Například v Koreji provedená korelační (srovnávací) studie na více než 700 jedincích prokázala významnou korelaci bioimpedančních měření tukové tkáně s analýzami technikou DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry), která je považována za zlatý standard pro určování množství tukové tkáně.

30. 1. 2017

Lze zhubnout bez cvičení?

Jak správně, ale také zdravě zhubnout je v poslední době čím dál více rozebírané téma. Každý, kdo se snaží zbavit nějakého toho kila ví, že existují dvě hlavní hnací síly, které nás ženou k naší vysněné váze. Jedna z cest je strava a druhá pohybová aktivita. Která z nich je ale lepší, rychlejší, zdravější? Stále častěji se ve své praxi setkávám s lidmi, kteří si myslí, že dieta k redukci hmotnosti zcela vystačí. Stačí ale opravdu snížit svůj příjem kalorií a váha půjde dolů sama? Na úvod si můžeme říci, že nejúčinnější způsob, jak zhubnout, je nejprve snížit množství kalorií ve svém jídelníčku. Na začátek zcela postačí zmenšit své porce a omezit alkohol. Můžeme sice trávit v posilovně hodinu denně, ale pokud budeme jíst stále velké množství kalorií, které budou převážně tučné, hodně sladké a nutričně prázdné, tak v posilovně pouze ztrácíme svůj čas a energii. Ach ta dieta…

2. 1. 2017

Syndrom spánkového apnoe

Spíme čím dál méně. Konkrétně spíme o hodinu a půl méně, než spali lidé na začátku minulého století. Průměrná délka spánku se zkrátila z průměrných 9 hodin v roce 1910 na 7,5 hodiny v roce 1999 Krátký, přerušovaný, nedostatečný či nekvalitní spánek výrazně ovlivňuje kvalitu našeho života. Co ale dělat s tím, že ačkoliv spíme kolem 7 - 8 hodin denně, tak jsme po probuzení unavení, cítíme se podrážděně a bez energie? A může za to něco, že kromě nekvalitního spánku také přibíráme na váze? Odpovědi samozřejmě nejsou jednoznačná, ale pozor bychom si mimo jiné měli dát na SYNDROM SPÁNKOVÉHO APNOE, a to zvlášť pokud máme nějaké to kilo navíc. Na úvod si řekněme jen definici, abychom si toto onemocnění představili trošku více. Apnoe je jednoduše definováno jako zástava dechu. Apnoická pauza je definována, jako apnoe trvající nejméně 10 sekund opakují se více, než pětkrát za hodinu spánku V praxi si to můžeme představit jako noční chrápání, které najednou z ničeho nic ustane a pak minimálně po 10 sekundách znovu začne. Kromě chrápání můžeme našeho spolunocležníka ohrozit i abnormálními pohyby, jako škubání končetin či celého těla s cílem přerušit dušení. Dále posazování se, vyskakování do sedu až do stoje, díky tomu může dojít až k pádům z postele a poranění, jako důsledku boje proti kolapsu dýchacích cest a dušení. Výsledkem je následné oddělení lůžek či úplně samostatný pokoj pro nemocného, čímž se partneři mohou i vzájemně odcizit.

30. 11. 2016

Obezita v ČR

V bývalém Československu se lidé potýkali s nevhodnou skladbou potravin. Byla podporována konzumace masa, což bylo způsobeno, mimo jiné, tím, že trh nebyl schopen uspokojit poptávku po jiných druzích zboží. V jídelníčku občané postrádali ryby, ovoce a zeleninu. V posledních letech se skladba českého jídelníčku změnila k lepšímu. Češi konzumují více ovoce a zeleniny, tučné maso nahrazují libovějším, jedí více rybího masa. Roste zájem o kvalitní potraviny. Přesto ovšem v České republice pozorujeme trend vzrůstající nadváhy obyvatelstva. Skladba stravy sice vykazuje pozitivní posun, ale lidé jedí více jídla než je jejich skutečná potřeba. Svůj vliv má také omezení pohybu. Vzrostl počet automobilů, více lidí je zaměstnáno ve službách, naopak ubývá lidí, kteří vykonávají fyzicky namáhavou práci v zemědělství. Trend vzrůstající nadváhy nabral na síle po roce 1992, předtím byl brzděn vzrůstajícími cenami potravin.

30. 11. 2016

Sůl nad zlato?

Sůl je sice pro lidské tělo nepostradatelná, ve stravě jí však přijímáme tolik, že nás spíše než její nedostatek trápí její přebytek. Průměrná spotřeba soli se u nás pohybuje přes 13 gramů za den, což je více než dvojnásobek doporučené denní dávky. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je pro dospělé doporučeno denně méně než 5 gramů soli. U dětí překračuje konzumace soli doporučené množství již v předškolním a školním věku v 80% případů. Hodně slané potraviny - chipsy, fast food, uzeniny, sýry - bývají celkově chuťově výrazné, tučné a tím nepřímo vedou k rychlé konzumaci a přejídání. Dnes je ale sůl přidaná prakticky v každé potravině: v uzeninách, paštikách a baleném masu, v uzených a v solených rybách, v polotovarech (instantní jídla a polévky, mražená jídla), v marinádách a sójových omáčkách, v pečivu, v sýrech, v nakládané zelenině, v kořenících směsích, ale i v minerálních vodách (Hanácká, Poděbradka). Nejvíce soli přijímáme v potravinách, které kupujeme v samoobsluhách (asi okolo 70% denní dodávky), značná část soli je také obsažena v pečivu! Pouze asi 5% připadá na přídavek soli při vaření a o něco více při dosolování jídel doma (SZU).

30. 11. 2016

BMI je příliš lichotivý index

Pokud je vaše váha podle BMI zcela normální, pak se ještě neradujte. Podle amerických lékařů by se měl tento nesmyslný a nic neříkající index přestat používat v klasifikaci obezity. Někdo může mít totiž BMI hodnotu téměř dobrou či mírně v kategorii nadváha, ale přitom má na těle příliš mnoho tuku, který už patří do kategorie vážné obezity a ohrožuje ho na zdraví.

9. 11. 2016