InBody J30

Vhodný pro Fitness Lékaře
 • všestranný a nejrychlejší
 • snadno použitelný a vybavený nejmodernější technologií InBody
 • bezdrátová komunikace, umožňují úplnou svobodu v umístění zařízení
 • vše v jednom, analyzátor i výškoměr!
 • pro lékaře, do ambulancí a zejména pro školy

Poptejte tento produkt

nebo volejte +420 602 731 704

Výsledky analýzy

 • přehledný a profesionální výstup
 • Celková voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
 • VFA útrobní tuk
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let)
 • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk)
 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity
 • Historie tělesného složení
 • Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

Vše o tělesné diagnostice

Displej

 • plně barevný LCD
 • Q/A v případě potřeby
 • zobrazení základních informací
 • integrovaný tutorial pro správný postoj

Software

Novinka letošního roku je InBody J30, jedná se o plně bezdrátový přístroj. Technologie DSM-BIA pro ještě rychlejší a přesnější měření. Přístroj InBody J30 má přímo integrovaný výškoměr a díky tomu je předurčen zejména do školství a nemocnic. Doporučujeme programové vybavení LookinBody 120 pro bezdrátovou komunikaci a přehlednou analýzu. Pro zákazníky, kteří vyžadují to nejlepší co mohou získat, doporučujeme rozšíření o program Body-vision. Dostaňte ze svého InBody maximum! Posílejte lékařské zprávy e-mailem!

Podrobná specifikace

Metoda měření Metoda přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance, Metoda DSM - BIA
Jednotlivé položky měření Impedance (Z) : 15 měření impedance za použití 3 různých frekvencí (5kHz, 50kHz, 250kHz) na každém z 5ti segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha)
Metoda umístění elektrod Čtyř polární, 8mi bodový dotykový systém elektrod.
Metoda výpočtu složení těla Žádný empirický odhad
Typy výsledků Looking Body Basic 120 BodyVision Dětský lístek
Výstupy ze softwaru LookinBody120 a Body Visionu Složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost) Analýza sval-tuk (hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku) Analýza obezity – BMI, procento tuku Segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) Segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) Analýza tělesné vody Zhodnocení kondice Kontrola hmotnosti (doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů) Zkoumané parametry (bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, viscerální tuk vcm2 (VFA), ABSI index Obvody těla Celková hmotnost buněčné hmoty Celková hmotnost kosterních minerálů Obvod levé paže bez tuku Ukázky stravy – ukázkový jídelníček Prediction index Impedance každého segmentu a frekvence zvlášť Historie měření, grafové vyhodnocení historie, porovnávání jednotlivých parametrů mezi sebou
Výstup dětský lístek + BodyVision Složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost) Analýza sval-tuk (hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku) Percentilové grafy Výsledek růstu Zkoumané parametry (bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, viscerální tuk vcm2 (VFA), ABSI index Stupeň dětské obezity Obvody těla Celková hmotnost buněčné hmoty Celková hmotnost kosterních minerálů Obvod levé paže bez tuku Ukázky stravy – ukázkový jídelníček Prediction index Impedance každého segmentu a frekvence zvlášť Historie měření, grafové vyhodnocení historie, porovnávání jednotlivých parametrů mezi sebou
Proud 400 µA
Zdroj energie Továrna - BridgePower Corp Model: JMW140KA1240F02 Vstup: AC 100 - 240V, 50 - 60Hz, 1.2A Výstup: DC 12V, 3.4A
Typ displeje Barevný TFT LCD
Kompatibilní tiskárna Laserová/Inkoustová tiskárna (s PCL 3 a více, tiskárny podle doporučení Biospace)
Rozměry 396 šířka x 665 délka x 1351 výška: mm
Váha stroje 24kg
Doba měření asi 50 sekund
Provozní prostředí 10 ~ 40°C, 50 ~ 104°F, 30 ~ 75% RH, 70 ~ 106kPa
Skladovací prostředí 20 ~ 70°C, (-4 ~ 158 °F), 10 ~ 95% RH, 50 ~ 106kPa
Rozsah váhy 10 - 250kg
Rozsah věku 3 ~ 99 let
Rozsah výšky 99 ~ 220cm