Blog

Vplyv vitamínu D

Vplyv vitamínu D na naše zdravie alebo máme sa báť opaľovacích krémov? Blíži sa leto a teda tiež obdobie, keď sa čím ďalej tým viac budeme stretávať s článkami, ktoré nás budú strašiť rizikom rakoviny kože a odporúčať nám natierať sa opaľovacími krémami s najvyššími ochrannými faktormi. Podľa týchto odporúčaní by sme seba aj naše deti mali natierať takmer neustále a na slniečku byť len minimálne. Ľudia sú potom často na slnku plne oblečení a vyhýbajú sa oslneniu. Na druhej strane môžeme počuť o tom, že nedostatkom vitamínu D trpí takmer 50 % našej populácie, a to najmä v jarných a zimných mesiacoch, keď je nedostatok UV žiarenia. Medzi rizikové osoby patria najmä seniori, novorodenci, tehotné ženy, dospievajúci a malé detí s nízkym príjmom vápnika v období rýchleho rastu. Opaľovacie krémy s vysokými ochrannými faktormi nás na jednej strane chránia pred škodlivými účinkami slnečného žiarenia, na strane druhej nás však neúmyselne pripravujú o ich pozitívne účinky. Bezpochyby medzi ne patrí tvorba vitamínu D, ktorý ľudský organizmus potrebuje, a práve slnko je jeho najväčším zdrojom. Spálenie kože od slniečka je nebezpečné a je potrebné sa mu brániť. Lenže aj tu platí porekadlo „čoho je veľa, toho je príliš“. Okrem nadmerného používania opaľovacích krémov nám zvyšuje riziko nedostatku vitamínu D aj tmavšia farba pokožky, nadváha a obezita, nedostatočná konzumácia rýb a mliečnych výrobkov, pobyt v oblastiach ďaleko od rovníka, kde je po celý rok málo slnečného žiarenia, alebo pobyt vo vnútorných priestoroch bez možnosti vychádzať von (a s rastúcim vekom vitamín D potrebujeme čím ďalej tým viac). Množstvo vytvoreného vitamínu D znižuje aj znečistené ovzdušie či suchá koža u starších ľudí. Nedostatok vitamínu D (hypovitaminóza D) na sebe však spoznáme veľmi ťažko. Dosahy deficitu sú však skôr nepriame, málokto si ich spojí so súvislosťou s vitamínom D. Medzi príznaky nedostatku vitamínu D patria svalová slabosť a znížená vytrvalosť, únavový syndróm, smútok až depresia, podvýživa, zhoršenie činnosti mozgu, zlomeniny, zhoršená odolnosť organizmu bojovať proti infekciám atď.

15. 5. 2018

Osteoporóza – tichý zlodej kostí

Kostra má pre telo zásadný význam, nielen preto, že je oporou tela a ochranou mnohých orgánov. Spoločne so svalmi a kĺbmi je tým, čo umožňuje vykonávanie pohybov, a zásadnú úlohu má v rámci metabolizmu minerálnych látok. Preto by sa jej mala venovať dostatočná pozornosť. Osteoporóza predstavuje závažný celosvetový problém, nielen zdravotný, ale aj spoločenský a ekonomický. Prebieha potajme a nepozorovane, preto sa zvykne označovať za „tichého zlodeja kostí“. Nezávisle od klímy alebo rasy dochádza zhruba od 35 rokov (niekedy aj o 10 rokov skôr!) u všetkých ľudí k postupným stratám kostnej hmoty. Osteoporózou trpí každá tretia žena a každý piaty muž starší ako 55 rokov. Častejšie sa vyskytuje u žien, najmä po menopauze, ale nie je vzácna ani u mužov. Po 70. roku ubúda kostná hmota u oboch pohlaví prakticky v rovnakej miere. Celkový počet pacientov v Českej a Slovenskej republike sa odhaduje na 1,1 milióna, vo svete je to okolo 200 miliónov. Svojím vysokým výskytom prispieva k morbidite a mortalite populácie a počet ľudí postihnutých osteoporózou stále pribúda, zvykne sa nazývať „epidémiou tretieho tisícročia“. Ochoreniu možno do značnej miery predchádzať a prevencia by sa mala začať už v detstve. Informovanosť bežnej populácie však nie je dostatočná. Predpokladaný mechanizmus vzniku osteoporózy u žien, u ktorých sa vyskytuje väčšinou medzi 50 a 75 rokom, je v prvom rade ovplyvnený nedostatkom estrogénu. Dochádza k zvýšeniu aktivity osteoklastov (bunky resorbujúce kostné tkanivo) a resorpcia kosti prevyšuje jej tvorbu. U mužov sa osteoporóza väčšinou prejaví až po 70. roku. Niektoré faktory, ako napr. rôzne ochorenia, niektoré lieky alebo alkoholizmus, nástup osteoporózy urýchľujú. Za rizikové faktory osteoporózy sa považujú ženské pohlavie, vek, riziková rodinná anamnéza, nízky BMI, predčasná menopauza, prolongovaná premenopauzálna amenorea (vynechanie menštruácie), nedostatočná pohybová aktivita, fajčenie tabaku, excesívne pitie alkoholu, nízke množstvo vápnika v strave a dlhodobé užívanie niektorých liekov (napr. glukokortikoidov alebo liekov proti záchvatom epilepsie). U mužov je navyše potvrdeným rizikom nízka hladina testosterónu.

2. 5. 2018

Sacharidy vo výžive

Sacharidy sú pre organizmus najvýznamnejším zdrojom energie, denný príjem sacharidov by mal byť 50 až 60 % z celkového energetického príjmu. V posledných sto rokoch však narastá spotreba rafinovaného cukru (sacharózy). Spotreba cukru rastie predovšetkým v priemyselne vyspelých krajinách, kde je spotreba 35 – 50 kg na osobu za rok. Cukor je čistá energetická živina, neobsahuje žiadne ďalšie biologicky významné látky. S rastom spotreby cukru rastie riziko nedostatočného prívodu esenciálnych živín, vitamínov a minerálnych látok. Voľné cukry sú všetky monosacharidy a disacharidy pridané do potraviny počas spracovania, varenia alebo konzumácie, ale tiež cukry vyskytujúce sa prirodzene v mede, ovocných džúsoch a sirupoch. Skryté cukry sa pridávajú zámerne do potravín s cieľom prisladiť ich, ale aj ako konzervačné činidlo. Nachádzajú sa v potravinárskych výrobkoch – sladké pečivo, cukrárske výrobky, sušienky, džemy, kompóty, nealkoholické nápoje atď. Odporúča sa zníženie spotreby jednoduchých cukrov na maximálne 10 % celkovej energetickej dávky (tzn. u dospelých ľahko pracujúcich cca 60 g na deň). Je nutné znížiť predovšetkým príjem cukrov vo forme sladených nápojov, sladkostí a ďalších potravín s vysokým obsahom cukru. Podľa zloženia molekúl sa sacharidy delia na jednoduché a zložené. Medzi najvýznamnejšie jednoduché sacharidy patria glukóza, fruktóza a galaktóza. Glukóza (hroznový cukor) sa nachádza v ovocí, mede a v malom množstve v zelenine. Glukóza je pohotovým zdrojom energie pre organizmus človeka a je nevyhnutná pre mozog a erytrocyty. Pri nadbytku sa premieňa na zásobný tuk. Výskyt voľnej glukózy v potravinách je vzácny, väčšinou sa uvoľňuje z disacharidov a polysacharidov. Fruktóza (ovocný cukor) sa prirodzene vyskytuje v ovocí a mede. Vyskytuje sa však aj v sladkých limonádach, džúsoch, sladkostiach a vo všetkých potravinách, kde sa pridáva kukuričný fruktózový sirup. Nadmerná konzumácia fruktózy zvyšuje množstvo viscerálneho tuku.

2. 5. 2018

Hydratácia a voda v ľudskom tele

Voda je základom nášho tela. Na dôležitosť vody takisto ukazuje skutočnosť, že zatiaľ čo človek môže žiť bez potravy približne 40 dní, bez vody môže žiť len 2 – 3 dni (v závislosti od teploty). Dokonca aj jediný deň, ktorý strávime bez dúška vody, sa odrazí na výkone, únave a morálnom stave človeka. Keďže voda, ktorú pijeme, preniká do každej bunky nášho tela, je jej kvalita veľmi dôležitá. Koľko toho teda máme piť a kedy? Hlavným pravidlom zostáva „všetkého s mierou“. Za posledných niekoľko rokov sa rozšíril názor, podľa ktorého čím viac vody za deň vypijeme, tým lepšie. Denná norma „správneho pitného režimu" odporúčaná nadšencami a predstavujúca 2,5 – 3 litre za deň, neberie prakticky do úvahy ročné obdobie, počasie, konštitúciu človeka ani charakter jeho činnosti. My radíme vypiť u dospelého človeka v strednom veku aspoň 25 – 30 ml vody na 1 kg telesnej hmotnosti. Dieťa s hmotnosťou 10 kg potrebuje už 100 ml a u dojčaťa vážiaceho 5 kg je to až 150 ml pitnej vody na 1 kg telesnej hmotnosti. Detský organizmus je navyše citlivejší na vplyv škodlivých prvkov nachádzajúcich sa vo vode. Chemické látky, percentuálne zastúpené v pitnej vode, znečisťujú detský organizmus omnoho viac ako organizmus dospelého. K tomu je nutné dodať, že detský organizmus je omnoho citlivejší na toxické látky a pôsobenie toxických zlúčenín má najväčší vplyv na jeho zdravie. Všetka voda v ľudskom tele sa označuje ako celková telesná voda (Total Body Water – TBW). U dospelých tvorí 55 – 60 % hmotnosti tela. Ženy pritom majú vo svojom tele menej TBW ako muži, pretože majú vyšší podiel tuku v tele (rovnaké pravidlo platí aj pre ľudí s nadváhou či obezitou). Malé deti a tehotné ženy majú zvýšený podiel TBW, naopak, v starobe sa podiel vody na hmotnosti tela znižuje (so zveličením teda môžeme povedať, že ako starneme, tak naše telá postupne vysychajú).

3. 4. 2018

Rozlúčenie sa s „bestsellerom“ InBody230

V tomto roku sme sa celkom definitívne rozlúčili s naším najpopulárnejším modelom InBody 230. InBody 230 už v našej ponuke nenájdete, to však neznamená, že sme naň zabudli. Toto InBody sa predávalo od roku 2006 a stalo sa najpredávanejším a najznámejším modelom na našom trhu. Najprv sme ho ponúkali v klasickej striebornej farbe, potom prešiel vývojom a zdobila ho farba biela. Medzi jeho najväčšie výhody patria veľké množstvo informácií, ktoré poskytoval vďaka nášmu programu Body-vision, dobrá manipulácia a skladnosť. Mohli ste sa s ním stretnúť u výživových poradcov, lekárov, na univerzitách a tiež na najrôznejších veľtrhoch aj športových udalostiach.

15. 8. 2017

PBF alebo percentuálny podiel telesného tuku

Ako ste sa už od nás dozvedeli, BMI index sa zaradil medzi nutričné parametre, ktoré nám už nestačia. Z tohto dôvodu treba na ďalšie posúdenie telesnej konštitúcie poznať podiel telesného tuku (PBF – z anglic. „Body fat percentage“). Vysoké percento telesného tuku bude pravdepodobne znamenať zlú fyzickú kondíciu, zvýšené riziko srdcových chorôb, cukrovky a možný rozvoj onkologických ochorení. No aj príliš málo tuku so sebou prináša zdravotné riziká. Zisťovanie percenta telesného tuku je dôležitým indikátorom výživového a zdravotného stavu človeka. Okrem množstva tuku nás, samozrejme, zaujíma aj jeho rozloženie. Zatiaľ čo vyšší podiel v oblasti bokov, zadku a stehien je skôr kozmetický problém, hromadenie tuku v oblasti brucha môže predstavovať závažné zdravotné riziko. Ideálny podiel telesného tuku závisí od veku, pohlavia a telesnej konštitúcie. Za hodnoty kritické pre zdravie sa označujú podiely telesného tuku medzi 2 – 5 % u mužov a 12 % u žien. Ideálny podiel telesného tuku treba vždy hodnotiť ako individuálny parameter. Nie každý je schopný tolerovať nízky podiel telesného tuku bez nežiaducich vedľajších účinkov. U vrcholových športovcov sú normálne, a dokonca z hľadiska výkonnosti žiaduce aj nižšie podiely telesného tuku. Tuk v ľudskom tele možno rozdeliť na dva druhy, a to na tuk esenciálny a tuk zásobný. Esenciálny tuk je nutný na normálne fyziologickým funkciám a jeho nedostatok má negatívny účinok na ľudské zdravie. Ženy majú percento esenciálneho tuku väčšie, pretože sa nachádza na prsiach, v maternici a ďalších pohlavných orgánoch. Zásobný tuk je umiestnený v tukovom tkanive, väčšinou pod kožou a okolo veľkých telesných orgánov. Zásobný tuk plní tri základné funkcie: • izoluje telesné teplo • slúži ako zásobáreň energie • funguje ako ochrana proti zraneniam

26. 4. 2017

Percentilové grafy

Najjednoduchším spôsobom sledovania výšky a hmotnosti u detí je grafická metóda s využitím percentilových grafov. Krivky v grafoch sú výstupom antropologického výskumu a zobrazujú normálne rozloženie telesných rozmerov u zdravých detí daného pohlavia a veku. Najväčší význam majú grafy telesnej dĺžky (výšky), grafy hmotnosti k dĺžke (výške) a grafy obvodu hlavy. V dôsledku rozdielov v raste sú grafy vytvorené zvlášť pre dievčatá a pre chlapcov. Sledovanie telesnej výšky a hmotnosti umožňuje jednoduchým spôsobom sledovať, či dieťa rastie primerane svojmu veku. Predpokladom správnej interpretácie zmeraných hodnôt je správnosť a presnosť pri meraní a správne grafické zhodnotenie zistených údajov pomocou rastových grafov. V percentilových grafoch sú znázornené 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percentil pre danú vekovú kategóriu. Päťdesiaty percentil, t. j. prostredná hrubá čiara vo všetkých rastových grafoch, väčšinou vystihuje najčastejšiu hodnotu telesného znaku v českej populácii. Pokiaľ je dieťa dĺžkou napr. na 25. percentile, znamená to, že zhruba 25 percent detí jeho pohlavia a veku má menšiu dĺžku ako ono a 75 percent má väčšiu dĺžku ako ono. Väčšina detí sa svojimi rozmermi pohybuje na úrovni od 25. do 75. percentilu. Hodnoty pod 10. percentilom sa považujú za veľmi nízke, hodnoty nad 90. percentilom naopak za veľmi vysoké.

6. 4. 2017

Necítite sa dobre po dialýze, my vieme prečo!

Zatiaľ čo v oblasti vývoja dialyzačných prístrojov došlo v posledných rokoch k značnému technologickému pokroku, na problematiku diagnostiky sa stále zabúda. Pre pacientov s ochorením obličiek, ktorí pravidelne dochádzajú na hemodialýzu (HD), je pritom správne stanovenie optimálnej hmotnosti nevyhnutnou podmienkou na správne nastavenie dialyzačného roztoku. Ultrafiltráciou sa počas hemodialýzy odstraňuje prebytočná voda, ktorá sa v tele nahromadila v medzidialyzačnom období. Prvým predpokladom je správne stanovenie tzv. „suchej“ hmotnosti (označovanej aj ako „optimálna hmotnosť). Hodnota nad suchú hmotnosť znamená vo väčšine prípadov nežiaduci prírastok tekutiny medzi jednotlivými dialýzami. Klinické stanovenie „suchej“ telesnej hmotnosti sa opiera o posúdenie hydratácie. Suchá hmotnosť značí hmotnosť, pri ktorej nemá pacient známky prevodnenia ani nedostatočnej hydratácie, nemá kŕče z nedostatku vody v tele ani nemá vysoký krvný tlak. Pri hyperhydratácii (nadmernom zaťažení vody) sa u pacienta môžu vyskytovať tieto závažné komplikácie: • Dýchacie ťažkosti, hlavne v ľahu • Hypertenzia (vysoký krvný tlak) • Opuchy dolných končatín • Zvýšená náplň krčných žíl • Zvýšená hmotnosť tela po dialýze

23. 3. 2017

Prístroje InBody dobývajú svet

Prístroje InBody vám nenadržujú a ani ich nemožno podplatiť. Merajú s presnosťou a hovoria vám aktuálny stav vášho tela, pomer vašich svalov a tuku, hodnotia vašu celkovú, vnútrobunkovú a mimobunkovú vodu, váš celkový fyzický stav aj rýchlosť metabolizmu a mnoho ďalších údajov. Prístroj dokonale zmeria a odrazí aktuálny stav vášho tela. Pred výsledkami, a teda pred pravdou o vašom tele, už niet úniku. Meranie je rýchle a neinvazívne. To znamená, že absolútne nebolí. Princípom merania je technológia DSM BIA, ktorá je založená na odlišných elektrických vlastnostiach tkanív, tuku a najmä telesnej vody. Tkanivá obsahujúce vysoký podiel vody sú dobrým vodičom elektrického prúdu, zatiaľ čo tukové tkanivo sa správa ako izolátor. Nie sú to teda obyčajné váhy a ani ich, prosím, s obyčajnými váhami neporovnávajte. Naše analyzátory pracujú na celkom odlišnej technológii. Prístroje majú za sebou aj celý rad štúdií, ktoré potvrdzujú ich presnosť. Napríklad v Kórei vykonaná korelačná (porovnávacia) štúdia na viac ako 700 jedincoch preukázala významnú koreláciu bioimpedančných meraní tukového tkaniva s analýzami technikou DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry), ktorá sa považuje za zlatý štandard na určovanie množstva tukového tkaniva.

30. 1. 2017

Možno schudnúť bez cvičenia?

Ako správne, ale aj zdravo schudnúť je v poslednom čase čím ďalej tým viac rozoberaná téma. Každý, kto sa snaží zbaviť nejakého toho kila, vie, že existujú dve hlavné hnacie sily, ktoré nás ženú k našej vysnenej hmotnosti. Jedna z ciest je strava a druhá pohybová aktivita. Ktorá z nich je však lepšia, rýchlejšia, zdravšia? Stále častejšie sa vo svojej praxi stretávam s ľuďmi, ktorí si myslia, že diéta na redukciu hmotnosti celkom vystačí. Stačí však naozaj znížiť svoj príjem kalórií a hmotnosť pôjde dolu sama? Na úvod si môžeme povedať, že najúčinnejší spôsob, ako schudnúť, je najprv znížiť množstvo kalórií vo svojom jedálnom lístku. Na začiatok celkom postačí zmenšiť svoje porcie a obmedziť alkohol. Môžeme síce tráviť v posilňovni hodinu denne, ale ak budeme jesť stále veľké množstvo kalórií, ktoré budú prevažne tučné, veľmi sladké a nutrične prázdne, tak v posilňovni iba strácame svoj čas a energiu. Ach tá diéta…

2. 1. 2017

Syndróm spánkového apnoe

Spíme čím ďalej tým menej. Konkrétne spíme o hodinu a pol menej, než spali ľudia na začiatku minulého storočia. Priemerná dĺžka spánku sa skrátila z priemerných 9 hodín v roku 1910 na 7,5 hodiny v roku 1999. Krátky, prerušovaný, nedostatočný či nekvalitný spánok výrazne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Čo však robiť s tým, že aj keď spíme okolo 7 – 8 hodín denne, tak sme po prebudení unavení, cítime sa podráždene a bez energie? A môže za to niečo, že okrem nekvalitného spánku tiež priberáme na hmotnosti? Odpovede, samozrejme, nie sú jednoznačné, ale pozor by sme si okrem iného mali dať na SYNDRÓM SPÁNKOVÉHO APNOE, a to zvlášť ak máme nejaké to kilo navyše. Na úvod si povedzme len definíciu, aby sme si toto ochorenie predstavili trošku viac. Apnoe je jednoducho definované ako zástava dychu. Apnoická pauza je definovaná, ako apnoe trvajúce najmenej 10 sekúnd opakujúce sa viac ako päťkrát za hodinu spánku. V praxi si to môžeme predstaviť ako nočné chrápanie, ktoré zrazu z ničoho nič ustane a potom sa minimálne po 10 sekundách znovu začne. Okrem chrápania môžeme nášho spolunocľažníka ohroziť aj abnormálnymi pohybmi, ako šklbanie končatín či celého tela s cieľom prerušiť dusenie. Ďalej sadanie si, vyskakovanie do sedu až do stoja, vďaka tomu môže dôjsť až k pádom z postele a poraneniu, ako dôsledku boja proti kolapsu dýchacích ciest a dusenia. Výsledkom je následné oddelenie lôžok či úplne samostatná izba pre chorého, čím sa partneri môžu aj vzájomne odcudziť.

30. 11. 2016

Obezita v ČR

V bývalom Československu ľudia bojovali s nevhodnou skladbou potravín. Podporovala sa konzumácia mäsa, čo bolo spôsobené, okrem iného, tým, že trh nebol schopný uspokojiť dopyt po iných druhoch tovaru. V jedálnom lístku občanom chýbali ryby, ovocie a zelenina. V posledných rokoch sa skladba českého jedálneho lístka zmenila k lepšiemu. Česi konzumujú viac ovocia a zeleniny, tučné mäso nahrádzajú chudším, jedia viac rybieho mäsa. Rastie záujem o kvalitné potraviny. Napriek tomu však v Českej republike pozorujeme trend vzrastajúcej nadváhy obyvateľstva. Skladba stravy síce vykazuje pozitívny posun, ale ľudia jedia viac jedla, než je ich skutočná potreba. Svoj vplyv má tiež obmedzenie pohybu. Vzrástol počet automobilov, viac ľudí je zamestnaných v službách, naopak, ubúdajú ľudia, ktorí vykonávajú fyzicky namáhavú prácu v poľnohospodárstve. Trend vzrastajúcej nadváhy nabral na sile po roku 1992, predtým ho brzdili rastúce ceny potravín.

30. 11. 2016

Soľ nad zlato?

Soľ je síce pre ľudské telo nenahraditeľná, v strave jej však prijímame toľko, že nás skôr ako jej nedostatok trápi jej prebytok. Priemerná spotreba soli je u nás viac ako 13 gramov za deň, čo je viac ako dvojnásobok odporúčanej dennej dávky. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa pre dospelých odporúča denne menej ako 5 gramov soli. U detí prekračuje konzumácia soli odporúčané množstvo už v predškolskom a školskom veku v 80 % prípadov. Veľmi slané potraviny – chipsy, fast food, údeniny, syry – bývajú celkovo chuťovo výrazné, tučné a tým nepriamo vedú k rýchlej konzumácii a prejedaniu. Dnes je však soľ pridaná prakticky v každej potravine: v údeninách, paštétach a balenom mäse, v údených a v solených rybách, v polotovaroch (instantné jedlá a polievky, mrazené jedlá), v marinádach a sójových omáčkach, v pečive, v syroch, v nakladanej zelenine, v koreniacich zmesiach, ale aj v minerálnych vodách (Hanácká, Poděbradka). Najviac soli prijímame v potravinách, ktoré kupujeme v samoobsluhách (asi okolo 70 % dennej dodávky), značná časť soli je aj v pečive! Iba asi 5 % pripadá na prídavok soli pri varení a o niečo viac pri dosoľovaní jedál doma (SZU).

30. 11. 2016

BMI je príliš lichotivý index

Ak je vaša hmotnosť podľa BMI celkom normálna, tak sa ešte neradujte. Podľa amerických lekárov by sa mal tento nezmyselný a nič nehovoriaci index prestať používať pri klasifikácii obezity. Niekto môže mať totiž BMI hodnotu takmer dobrú či mierne v kategórii nadváha, ale pritom má na tele príliš mnoho tuku, ktorý už patrí do kategórie vážnej obezity a ohrozuje ho na zdraví.

9. 11. 2016